gimme5 – china Onlinespel

Om onlinespelet gimme5 – china - 1 spelade ggr


Taggar: , , , , , ,

Tyvärr så är spelinstruktionerna oftast på engelska, hoppas du förstår ändå!

Compare 2 images based on various Chinese locations and find 5 differences.You are given one minute per imagepair and 5 jokers per game.